Persoonlijke foto Wouter Mannenwerk.jpg

Mijn visie

Mijn missie

Ik draag bij aan een wereld, waarin iedereen zijn of haar meest waardevolle bijdrage levert

 

Mijn visie

We zien allemaal wel dat er iets moet veranderen in de wereld. Of het nu gaat over het klimaat, een pandemie, de scheve verdeling van welvaart, oorlog en geweld of honger in de wereld. Er is veel aan de hand. In mijn ogen zijn al deze problemen een symptoom van een dieperliggende oorzaak. We zijn te ver van onszelf verwijderd geraakt. Velen van ons zijn nog slechts zeer beperkt instaat om echt diep te voelen. Laat staan deze gevoelens ook te doorleven en accepteren. Daar komt pijn bij kijken. De pijn van gemis en afwijzing. De pijn van herinneringen uit het verleden en angst voor de toekomst. Daardoor schieten we in ons hoofd. Het domein van het ego. Daar worden we wie we denken te moeten zijn om te voldoen aan de verwachtingen van onszelf en anderen en om niet afgewezen te worden. Daar verliezen we onszelf. En waar we onszelf verliezen, verliezen we ook ons vermogen om keuzes te maken die daadwerkelijk goed voor ons zijn, zonder de mensen en de wereld om ons heen te schaden. Wanneer we weer juiste, goed doorvoelde en daadkrachtige keuzes kunnen maken, dan zorgen we automatisch beter voor onze omgeving, hebben we meer compassie en voelen we meer voldoening. Hierdoor zijn we gezonder, intelligenter en empathischer. Zo werken we aan een duurzame oplossing. 

Het is tijd dat we ons ontwikkelen, dat we stappen zetten om bewuster te worden van wie we zijn, wat we voelen en wat we echt nodig hebben. Dan kunnen we met aandacht in het moment aanwezig zijn en het moment nemen zoals het is. Dan kunnen we toelaten waar we bang voor zijn of wat we afwijzen en kunnen we loslaten wat we proberen te bereiken. Het bijzondere is dat daardoor juist hetgeen we niet willen zijn kracht verliest en wat we eerst probeerde te forceren, vanzelf op ons pad komt. Dat is de kracht van Intuïtie! Dat is de kracht van weer JA zeggen tegen alles wat er NU is en volledig jezelf kunnen en mogen zijn.

 

Onze intuïtie stelt ons in staat om ontspanning en rust te vinden in het moment en vandaaruit al onze inspanningen te leveren. Het stelt ons in staat om richting te voelen en te weten wat ons in het NU te doen staat. We weten dan wat de juiste acties zijn en wat niet. Daardoor trekken we de resultaten aan die passen bij wie wij als mens werkelijk zijn. Onze intuïtie geeft antwoord en uitvoering aan belangrijke vragen:

 • Wie ben ik echt?

 • Wat is mijn passie?

 • Waar krijg ik energie van?

 • Waar word ik gelukkig van?

 • Wat voor persoon wil ik zijn?

Maar ook meer professionele vragen als:

 • Wat voor ondernemer wil ik zijn?

 • Wat is mijn gewenste resultaat?

 • Wanneer is het af?

 • Wat is mijn leiderschapsstijl?

 • Wat voor werk past bij mij?

 • Wat is succes voor mij?

 

Al deze vragen komen samen in de onderstaande vraag:

Wie ben ik werkelijk en hoe krijg ik dat vertaald in alles wat ik doe?

 

Wanneer we deze vraag weten te beantwoorden en naar het antwoord kunnen leven, dan nemen we niet meer dan we nodig hebben, dan gunnen we ieder ander, wat we onszelf ook gunnen en dan houden we niet meer vast aan patronen die niet meer werken. Zo kunnen we allemaal onze meest waardevolle bijdrage leveren en wordt de wereld daadwerkelijk een mooiere plek.

 

Mijn aanpak

Onze intuïtie is cruciaal in alle facetten van het leven. Zowel in werk, onze relatie met anderen, maar bovenal in de relatie met onszelf. Daarom dient het ontwikkeld te worden in verschillende contexten. Of het nu gaat om persoonlijke coaching of zakelijke advisering. Onze intuïtie wijst de weg. Om hier vorm aan te geven, stel ik mijn tijd beschikbaar als consultant, coach en trainer. Wil je meer rust en richting ervaren, zodat het juiste resultaat kan ontstaan, dan ga ik graag samen met jou aan de slag.

 

Een belangrijk onderdeel in mijn ontwikkeltrajecten is de LIVE-Coaching. Nee, dit is geen spelfout. LIVE staat hierin voor NU, dit moment. Wanneer wij samenwerken, dan wil ik dat wanneer je ergens tegenaan loopt, je niet wacht tot we elkaar weer zien, maar de telefoon pakt. Dan kunnen we het samen in het moment aangaan.

 

Mijn ontwikkelstijl laat zich het beste omschrijven als praktisch en direct, maar ook ondersteunend en verbindend. Wanneer er iets gezien moet worden, dan draaien we er niet omheen. Dan zet ik het keihard voor je neus, zodat we het samen aan kunnen gaan. Samen! Je staat er niet alleen voor. Ik neem het echter ook niet van je over. Jij moet het doen! Ik kan hierin enkel ondersteunend zijn.

 

Maar wat heeft dit dan met ondernemen te maken? Heel simpel! Ondernemerschap is de meest effectieve manier om jouw meest waardevolle bijdrage, duurzaam te kunnen leveren. Maar dan is het wel belangrijk dat je voldoende betalende klanten hebt om impact op te maken en ontspannen van rond te kunnen komen. Daarom heb ik een ontwikkeltraject voor ondernemers en bedrijven die verder willen, die hun potentie willen waarmaken en daadwerkelijk hun meest waardevolle bijdrage actief vorm willen geven. Voor iedere fase van ondernemen een passend traject met veel mogelijkheden tot maatwerk. Ik spreek hier van een traject, omdat we duurzaam samenwerken voor een wat langere periode. Dit betekent niet dat de inhoud helemaal vastligt. Ik geloof niet in vastomlijnde methodes. Ik geloof in aanwezigheid in het moment, zodat we doen wat op dat moment nodig is. Dat is wat ik noem Intuïtief Leven & Ondernemen.

Op deze manier realiseer ik mijn missie: Ik draag bij aan een wereld waarin iedereen zijn of haar meest waardevolle bijdrage levert

 

Boek mij ook als spreker

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers weer vanuit ontspanning en intuïtie kunnen leven en ondernemen. Dit betekent dat er heel wat werk aan de winkel is. Daarom vind ik het belangrijk om mijn boodschap over ondernemen, gericht op het bijdragen aan iets groters dan alleen jezelf, de combinatie tussen spiritueel en commercieel, te verspreiden onder zoveel mogelijk mensen. Spreken voor groepen is een ideale manier om veel mensen te bereiken en samen het gesprek opgang te brengen. 

Daarom kom ik graag motiveren en inspireren! Zo zijn we samen klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin het leveren van jouw meest waardevolle bijdrage, belangrijker is dan geld en macht. Een toekomst waarin ondernemers met een goed hart ook voldoende geld verdienen. Laten we goede mensen succesvol maken, zodat zij met dit succes goede dingen kunnen doen.